KREDIETINFORMATIEBUREAUS

Kredietinformatiebureaus en kredietinformatie. Kredietinformatiebureau vinden op plaats.

kredietinformatiebureaus.nl

Kredietinformatiebureaus


DAS Incasso Amsterdam
 

DAS Incasso
Karspeldreef 15
1102 BB Amsterdam
Tel.: 020 6517517

Website

Kredietinformatiebureau


Kredietinformatiebureaus
houden zich bezig met het verzamelen van informatie over het betaalgedrag en de financiele positie van bedrijven, instellingen en particulieren. Kredietinformatiebureaus bieden deze informatie tegen betaling aan.

 

Wanneer u zaken met iemand wil gaan doen, is  het van belang om te weten of de ander kredietwaardig is. Dit kan zijn wanneer u zaken gaat doen met een nieuwe klant, of wanneer u een nieuwe opdrachtgever krijgt. Of de ander in staat is om u te betalen, is van cruciaal belang om de zaken goed te laten verlopen.

 

Voordat u aan iemand krediet verleent (ook leverancierskrediet valt daaronder) kunt u met behulp van kredietinformatiebureaus laten onderzoeken met wie u zaken gaat doen en aan wie u krediet verleent, of de ander het krediet kan aflossen en hoelang hij hier over gaat doen. Dit alles wordt gebaseerd op kredietgegevens die reeds bekend zijn over de ander.

 

Via een kredietinformatierapport kunt u ondermeer de volgende informatie opvragen:

 

* de financiele situatie van een onderneming;
* de risicofactor van een bepaalde transactie;
* de bepaling van een kredietlimiet voor een of meerdere transacties;
* analyse van het betalingsgedrag van een onderneming.

 

De kosten varieren van 20 tot 50 Euro voor een standaardrapport en voor een uitgebreid kredietrapport van 50 tot 150 Euro.

 

Door de toenemende internationale financiële dienstverlening, wordt de kredietwaardigheid niet alleen bepaald door nationale kredietgegevens, maar ook door internationale kredietgegevens die bekend zijn, waardoor u een betere afweging kunt maken of het verantwoord is om een krediet te verlenen. Op deze manier kunnen krediet- en betalingsrisico’s verminderd of voorkomen worden, evenals andere problematische schuldsituaties.

 

U dient er wel op bedacht te zijn dat de informatie die u via een kredietinformatiebureau via het kredietinformatierapport verkrijgt, dat die informatie een momentopname is. Geen enkel kredietinformatiebureau kan een absolute garantie geven over de kredietwaardigheid.

 

 

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands