KREDIETINFORMATIEBUREAUS

Kredietinformatiebureaus en kredietinformatie. Kredietinformatiebureau vinden op plaats.

kredietinformatiebureaus.nl

Kredietinformatierapport / Kredietrapport

 

KREDIETINFORMATIERAPPORT / KREDIETRAPPORT?

 

Een kredietinformatierapport, ook wel genoemd een kredietrapport, is het rapport dat u krijgt wanneer u de kredietwaardigheid wil checken van een bedrijf. Hierin krijgt u een overzicht van de financiŽle gegevens die er bekend zijn over het bedrijf en een inschatting van het risico dat u loopt wanneer u zaken gaat doen met een bedrijf.

 

Het kredietinformatierapport is een nuttig instrument om de overige informatie die u al heeft over het bedrijf aan te vullen om een betere inschatting te kunnen maken over de risicoís die u loopt.

 

De volledigheid van het kredietrapport is afhankelijk van het kredietinformatiebureau dat u aanschrijft, waarbij verschillende kredietinformatiebureaus u voorzien van extra informatie.

 

De volgende gegevens kunnen in een kredietinformatierapport staan:

  • De algemene gegevens van het bedrijf zoals de officiŽle bedrijfsnaam en de adresgegevens. Daarnaast komen er, voor zover bekend, gegevens over de oprichtingsdatum, de directeur, het registratienummer, het aantal werknemers en de voornaamste bedrijfsactiviteit in te staan;
  • Gegevens uit het handelsregister;
  • Het betalingsgedrag van het bedrijf, waarbij gekeken wordt of in het verleden binnen de betalingstermijnen is betaald of dat deze zijn overschreden;
  • Ook wordt er een trend weergegeven van het betalingsgedrag van de afgelopen jaren waarbij een negatieve verandering in het betalingsgedrag gezien wordt als een van de tekenen van toekomstige financiŽle problemen;
  • De kans op wanbetaling als u zaken gaat doen met het bedrijf;
  • Een indicatie van het risico op faillissement van het bedrijf waarmee u zaken gaat doen;
  • Concernrelaties: eventuele dochterondernemingen en moedermaatschappij van het bedrijf. Dit zou juridische gezien van belang kunnen zijn voor de vraag of een moedermaatschappij aansprakelijk is voor de schulden van de dochter;
  • Er wordt een vergelijking gemaakt met financiŽle gegevens van andere bedrijven uit dezelfde branche;
  • De belangrijkste financiŽle cijfers van de afgelopen jaren zoals de de resultatenrekening, balans en de verlies- en winstrekening.
| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands